Leserinnlegg:

«Jeg er mot tvang av enhver art, herunder også bruken av nynorsk»

Tilsvar til kronikk vedrørende nynorsk i nye Ålesund kommune.
Leserinnlegg

Ser i Sunnmørsposten den 8. oktober at Farstad og Grepstad har slått seg sammen i en kronikk om nynorsken forherligelse. I kronikken er det en del antagelser som sikkert andre vil bestride.

Men når det gjelder å fremme nynorsken, blir det nå henvist til historiske hendelser, helt tilbake til statsminister Michelsen, og andre hendelser i forrige århundre. Nå blir nå dette tatt frem for å bekrefte nynorsken. Men når det gjelder bokmålet, blir det harselert om at dette henger i igjen fra dansketiden. Vel, kanskje noe av bokmålet, men ikke alt. Tross alt har vel Norge utviklet et eget språk i det siste 100-årene? Hva med litt objektivitet her? Og om det så var at den hang litt igjen fra dansketiden, hva er galt med det?? Utover dette blir vi i kronikken overøst med masse avgjørelser som ble tatt i for 50-70, kanskje 100 år siden. Og alt til nynorskens forherligelse.


Jeg er litt mer opptatt med hva som skjer i dag, vi er tross alt snart ferdig med 2019. Jeg har tatt for meg floraen av annonser i Sunnmørsposten i løpet av en uke. Der var det til sammen 126 annonser fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og det offentlig. 11 av disse annonsene var på nynorsk, og 115 annonser på bokmål. (Flere av bokmåls-annonsene var fra bedrifter/organisasjoner i nynorsk-kommuner). Hva forteller dette oss? I lett hoderegning skulle prosenten av nynorskbrukere her bli ca 10 - 11 prosent. Disse tallene burde representere organisasjon- og næringslivet som det henvises til i kronikken.

Særlig siste avsnitt i kronikken er vanskelig å forstå. At det er en smule blandet folk i Ålesund, behøver ikke nødvendigvis å si at nynorsk bør være hovedspråket. Vi bokmålsbrukere aksepterer nynorsk og nynorskbrukere. Et direkte spørsmål til Farstad/Grepstad: Aksepterer dere nynorskforkjempere at vi bruker bokmål?? Og videre i siste avsnitt: Og her kommer det frem at «nynorsken var med å fremme Ålesund som handel og næringsby». Ja, det er mange rare begrunnelser for å fremme nynorsken.

Som konklusjon på dette innlegget, jeg er mot tvang av enhver art, herunder også bruken av nynorsk.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!