Leserinnlegg

«Planlagt E39 i vårt fylke – store beløp kan spares!»

Med Grodås som utgangspunkt er første store hinder trafikken gjennom Volda, for E39 skal gå utenom sentrum i byer og bygder med litt størrelse.

Trafikk: Vinterføre på Ørskogfjellet. 

Leserinnlegg

Voldatunnelen mellom «Kiwi-rundkjøringa» ved Høgskulen og den ved Ivar Aasen tunet i Ørsta, er konsekvensen.

Eiksundtunnelen holder ikke EU standard dersom strekningen blir del av E39, derved ny kostbar tunnel eller bro.


Hareide klar til å ta Nasjonal transportplan ut av luksusfellen. Foreslår blant annet store kutt i kryssingen av Romsdalsfjorden.

Nasjonal transportplan har est ut til en urealistisk ønskeliste. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vet han vil skuffe når han nå strammer inn.


Vegsystemet på Hareidlandet må oppgraderes betydelig og tilpasses kryssing over til Sula (Hafast). Vegene på Sula må også tilpasses, og utfordrende avkjørsler nevnes.

Vegsundbrua, den eneste faste forbindelsen mellom Sula og Ålesund er neste store utfordring, og følges av Blindheimstunnelen og Moatunnelen. Løsninger for de tre flaskehalsene har noe til felles – ekstreme kostnader. Følgekostnader oppstår, både trafikale og andre, når veger bygges i tettbygd strøk som Vegsund – Breivika.


Lesarinnlegg:

«Møreaksen vs. Romsdalsaksen enno ein gong»

Vår største regionavis – Sunnmørsposten – meiner: «Tid for å avslutte aksekrangelen og bygge Møreaksen.»
Vi tar et fiktivt stopp ved Digernes, og tenker at vi nettopp har passert Brusdalsvatnet, som også er drikkevatnet til over 60.000 innbyggere. Statens vegvesen har tidligere estimert kostnaden for Grodås – Digernes til ca. 60 milliard når brua (Hafast) er inkludert.

Vegen over Ørskogfjellet skal oppgraderes med ny trase i vestre del, samt krabbefelt på begge sider av fjellet. Litt øst for skitrekket, er det planlagt at E39 og E136 (Ålesund – Dombås) skal skille lag. En 5,5 km lang tunnel planlegges fra knappe 300 meters høgde, ned mot den ca. 15 km lange Tautratunnelen som fører vegen til Otrøya for til sammen tosifret milliardbeløp.

Veien videre over Julsundbrua og løsningene videre mot Molde og Lønset blir som Moa-området – svært kostbart. Totalkostnaden RA oppgir på sin hjemmeside for MA, når følge-strekninger er inkludert: ca. 50 mrd. – beregnet av ekstern konsulent.


Vegprosjekter for 4,4 milliarder ennå ikke startet

I løpet av perioden 2018 til 2022 skal det bygges riksveger i Møre og Romsdal for 4,4 milliarder kroner. Så langt er ikke et eneste prosjekt startet opp.


Punktet på Ørskogfjellet er felles for alternativene Møreaksen og Romsdalsaksen. Første del for Møreaksen er beskrevet, mens Romsdalsaksen følger samme trase som E136 til Hjelvika, medfører ingen ekstra kostnader, samt at bompenger for Tresfjordbrua opphører.

Romsdalsaksen gir sambruk med både E136 og FV64 (Molde – Åndalsnes), og ser man for seg de to viktige «eksportvegene», er RA et genialt bindeledd for tre svært viktige veger.


Lesarinnlegg:

«E39/E136 Dragsund–Ørskogfjellet»

Alle gode og fornuftige krefter må no stå saman om ei av dei store oppgåvene innan samferdsel i vårt distrikt. 


Tunnel Magerholm – Digernes, ønsket av mange, kan sammen med Borgundfjordtunnelen (Sula og Ålesund) samt flytting av E39 øst for Brusdalsvatnet spare mange milliard. Kan E39 øst for Brusdalsvatnet + Romsdalsaksen halvere kostnadene vs dagens status?


Ørskog-ordførar vil ha tryggare sentrum:

– Vi har kjempa i årevis for å få europavegen lagt utanom sentrum

Ordføraren i Ørskog ser fram til at Europavegen skal bli lagt utanom sentrum, men noko må skje i mellomtida. Dei har ein plan som skal gjere Sjøholt både tryggere og trivelegare. x


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!