Leserinnlegg

Kriseåret 2020: Året da politikerne fikk øynene opp for reiselivsnæringen

Virke har fått store gjennomslag på vegne av reiselivet det siste året, og hjelpetiltakene har reddet mange virksomheter og arbeidsplasser.

Reiseliv: Cruiseskipene «SeaDream I» og «SeaDream II» i opplag ved Prestebrygga i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Nå handler alt om å komme over den siste tøffe kneika og forberede restart av reiselivet. Krisen i næringen er fortsatt massiv, men framtida er lys.

2020 var et mørkt år for reiselivet og næringer som lever av at folk møtes, men det var også året der Stortinget og nasjonale politikere fikk øynene opp for betydningen av næringen. Året da flere tok inn over seg at det jobber om lag 170 000 i reiselivet, fordelt på hver krink og krok av det langstrakte landet vårt, og at dette er en næring som ikke må overses, men satses på.

Vi i Virke har vært tydelige, på vegne av hele bredden i reiselivet, og har opplevd å bli lytta til. Et eksempel på dette så man tidlig i januar i år, da «firerbanden» bestående av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og FrP sørget for viktige hjelpetiltak, der mange av disse tiltakene kom etter innspill fra Virke. Siden har regjeringen fulgt opp med blant annet hjelp til destinasjonsselskapene, noe vi har jobba for lenge. Hele tiden har vi hatt en tett og god dialog med både regjering og opposisjon om hva som trengs til enhver tid.


Restaurant får ein million i omstillingsmidlar - skal røyke aure, lage mør og produsere matkasser

Brasserie Posten får 1.040.000 kroner til omstilling og tilpassing i korona-krisa frå Innovasjon Norge.


I «firerbandens» krisepakke fikk vi blant annet gjennomslag for utvidelse av permitteringsperioden og av kompensasjonsordningen – med ny ventilordning for dem som faller utenfor.

For en ny og forbedret lønnsstøtteordning, forbedring og forlengelse av støtteordningen for publikumsåpne arrangementer, utsettelse av innbetaling av krav om moms, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt, og ikke minst en milliard kroner ekstra til omstilling og utvikling. Tiltak som vil bidra til ny aktivitet, til å forhindre konkurser og redde arbeidsplasser.

Til tross for store gjennomslag er vi likevel ikke i mål. Vi ønsker oss en plan for gjenåpning, som bidrar til mest mulig aktivitet innenfor rammen av hva som er trygt. Som bidrar til at vi kan komme raskt i gang når smitten går ned både i Norge og utenfor landets grenser. Det er også behov for at flere utgifter kommer inn under kompensasjonsordningen, som for eksempel varelager. For at staten bistår med risikoavlastning i forbindelse med reisegarantistillelse. For gjenåpning av tilskuddsordningen rettet mot reisearrangørene. Og ikke minst at myndighetene tar en større del av permitteringsregningen.


Virke: Vinterferierådene betyr mye for skistedene

Håpet om utenlandsferie er slukket for årets vinterferie. Myndighetenes råd for vinterferien betyr svært mye, sier Virke Reiseliv.


Hver gang smittesituasjonen forverres og tvinger virksomhetene til å stenge eller redusere aktiviteten, kommer det nye betydelige utgifter knyttet til permittering. Kostnaden er så stor at mange av dem som har stengt nå vegrer seg for å åpne igjen før de er sikre på at de slipper en ny nedstenging. Det kan føre til at det vi ta lengre tid å få i gang aktiviteten i samfunnet vårt og at arbeidsfolk vil måtte være permitterte lengre enn nødvendig. Slik kan det ikke være.

Mulighetene og potensialet for norsk reiseliv er stort. Med politikere som har fått øynene opp for reiselivsnæringen på lag, ligger alt til rette for at næringen kan utvikle seg og vokse på en god og bærekraftig måte også i årene fremover. Nå handler det om å komme over kneika, å komme i gang igjen, og om å gripe mulighetene. Med stadig flere medlemmer på laget skal vi i Virke Reiseliv bidra til dette.


Leserinnlegg

«Kommunale krisemidler må gis til hardt rammede reiselivsbedrifter i Ålesund»

Regjeringen er tydelig på at den nye krisemilliarden til kommunene skal deles ut til hardt rammede reiselivsbedrifter. Nå må kommunene følge regjeringens oppfordring, og det haster.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!