Leserinnlegg av Odd-Østen Hurlen

«Hurra – hurra – hurra!»

Overskriften lød: «Møreaksen gir optimisme». De som ser optimisme her er vel entreprenørene, ikke brukerne.

Illustrasjon:   Foto: Møreaksen AS

Leserinnlegg

Ved festlige anledninger blir det ropt 3 x HURRA.

Jeg tenker her er på Harald Espelands, daglig leder i Møreaksen AS, sitt innlegg under meninger i Sunnmørsposten, den 30. mars 2021. Jeg roper HURRA for hans bekreftelse av Møreaksen er en lokalveg for området «Ytre Romsdalsfjorden».


Synspunkt av Harald Espeland

«Møreaksen gir optimisme»

Møreaksen handler om å styrke regionen vår. De senere år har det vært en del piler som peker i feil retning for Møre og Romsdal. Blant annet befolkningsutviklingen.


Tar vi for oss et kart for området, og setter en passer i sentrum av Vestnes, og slår en sirkel på 3 mil fra Vestnes, dekkes det området som Espeland beskriver i sitt innlegg: Nemlig at Møreaksen er en lokalveg for dette området. Han nevner detaljert hvor en kan bo og jobbe i dette området. Og nok en gang, HURRA for hans syn på Møreaksen.

Ut fra det daglig leder i Møreaksen AS, Espeland, skriver, må vi tolke at Møreaksen er en lokalveg for innbyggerne i Otrøy, Vestnes, Midsund, Gossen/Aukra, Ørskog. Jeg vil minne herr Espeland om at det offisielle navnet på fjordkryssingen over/under Romsdalsfjorden: er E 39, hvor E sier at dette er en Europaveg.

Og veg E39, går mellom Trondheim i nord og til Aalborg i Danmark, i sør. Her blir E 39 koblet sammen med andre Europaveger som fører bilister sørover i Europa. Og denne Europaveg, E 39, blir benyttet av andre enn de som herr Espeland beskriver. Her er vogntog som kjører kolonialvarer fra NKL sitt sentrallager i Trondheim, og sørover til alle Coop-butikker på Sunnmøre og Nordfjord. Her er vogntog som kjører bensin og diesel fra lager i Larsgården i Ålesund, og til bensinstasjoner i Molde/Sunndalsøra/Ytre Romsdal.


Leserinnlegg av Helge Orten

«Et historisk samferdselsløft for Møre og Romsdal»

Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 er godt nytt for Møre og Romsdal. Regjeringen har lyttet til signalene fra fylket og prioritert utvikling av E39 og E136 høyt.


Her er vogntog som kjører salt til fiskebedriftene langs kysten nord for Molde. Her er vogntog som daglig kjører olje-boringsutstyr til/fra basene i Sandnessjøen-Kristiansund-Tjeldbergodden-Florø- Mongstad-Stavanger. Og det er lastebiler/vogntog som daglig kjører varer fra lager i Ålesund til butikker på nordsiden av Romsdalsfjorden. Og det er sikkert lastebiler som daglig forsyner de arbeidsplassene som den gode Espeland skriver om i sitt hensyn til: et felles arbeidsmarked.

Og kanskje dette «felles arbeidsmarkedet» som Espeland så fromt nevner, også har ferdige produkter som skal til salgs, enten i Trondheim, Bergen eller Oslo. Da kommer en ikke utenom lastebilen og dens eksistens. Det jeg nevner her er bare et lite snitt av de lastebilene/vogntogene som i dag er å se om bord i de tre fergene som trafikkerer Vestnes–Molde. Her kan nevnes mye mer hvis en vil utdype dette temaet nærmere.

Og da er mitt spørsmål til Espeland: skal disse vogntogene, med varer som du og jeg vil ha, kjøre gjennom den lange undersjøiske tunnelen, kjøre gjennom Storgata i Molde og videre østover, bare fordi at Møreaksen er «kjekk å ha»? Og at den ligger på NTP?

Så vidt meg bekjent, ble AS Møreaksen etablert for ca. 40–45 år siden. Den gang var dette med undersjøiske tunneler «løsningen på mange samband». Men ettersom tiden har gått, er det fremkommet andre fornuftige løsninger på dette med fjordkryssinger, blant. annet flytebruer. I Møre og Romsdal har vi Bergsøysundbrua, og nord for Bergen ligger Nord-Hordalands-brua med en enorm trafikk, 17000–19000 biler i døgnet. I Seattle har vi: Evergreen Point Floating Bridge. Lengde på sistnevnte: 2.3 kilometer og med hele 6 kjørebaner.

Når herr Espeland fromt nevner felles arbeidsmarked, er dette ordlyd politikerne liker å høre. Og det forstår Espeland å bruke for å få opp stemningen for den kostbare Møreaksen. Dette med vogntog/lastebiler er noe herk som ikke bør nevnes i denne sammenheng, men pytt-pytt, uansett er de der og vil bli der også i fremtiden. De, lastebilene, er også «kjekke å ha».


Lesarinnlegg av Frank Sve

«Parodien Møreaksen»

Tidenes dyraste undersjøiske gigantprosjekt skal liksom byggjast utan at vegtraseen verken på Vestnessida eller frå Julsundet, gjennom og forbi Molde, knapt nok er på teiknebrettet.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!