Leserinnlegg av Olav Skodje

«Kloakkanlegg i Sula»

En utredning bestilt av kommunestyret skal vise både negative og positive konsekvenser. I kloakksaken har vi sett mye underkommunisering av negative konsekvenser.

Reinseanlegg: Kvasneset i Sula kommune.  Foto: Morten Hjertø

Leserinnlegg

Eksempelvis sier pressemeldingen at «Ingen hus blir råka av lukt», mens det som står i rapporten er at ingen hus blir råka av lukt utover grenseverdien. Den verdien er at halvparten av befolkningen kan ane at der er lukt, mens andre halvparten ikke kan. Ved driftsstans inntil 7 timer pr. måned, kan der slippes lukt som er godt over verdiene. Det står også i rapportene at tallene er usikre, og at feil ved inndata kan gi andre verdier. Da er det ikke riktig å gå ut med at «Ingen hus vert råka av lukt».


Ny markering på Kvasneset:

Gikk i rebusløp mot renseanlegg

– Skal vi risikere å måtte bade med e. coli-bakterier i framtida, og kjenne på dritlukt hver gang vi setter oss ut? Nei, takk, sier familien Nøringseth etter fullført rebusløp i finvær på Kvasneset.



Ny rapport: Ingen hus blir råka av lukt frå reinseanlegg på Kvasneset

Rapport frå Norconsult viser at hus i nærleiken av det planlagde kloakkreinseanlegget på Kvasneset i Sula ikkje blir råka av lukt.


De enorme kostnadene sjokkerte. I Sula Kommunestyre ble det i 2018, lagt frem kalkyler for prosjektet. Ca 170 mill. i investeringskost og ca. 22 mill. i drifts-/kapitalkost pr. år. Nå skal det koste 1100 millioner i investeringskost og 101 millioner pr. år i drifts-/kapitalkost. I tillegg skal de ha 25 % ekstra for usikkerhet. Da er vi allerede oppe i ca. 1400 millioner. Både kostnad og luktbelastning vil øke enda mere når også råtnetanker skal budsjetteres. Vi mener at det er mulig å opprettholde gode renseanlegg og et godt tilbud til befolkningen i området, ved bedre rensegrad på eksisterende anlegg.

Utredning av Kvasnes har satt tidligere planer på vent. Vi trenger nå tiden fremover, kanskje mest på Sula. I Ålesund er oppgradering av eksisterende renseanlegg til like god rensegrad alternativet, i Sula må vi se nøye på tidligere planer.

Flere steder i Norge har feil på så store anlegg ført til nedstenging av badestrender og offentlige advarsler. Luktproblematikk har vært et problem hos de fleste anlegg, og store overskridelser på lignende prosjekter har ikke vært uvanlig. Er det et miljøprosjekt når like god rensing kan oppnås ved oppgradering av eksisterende små anlegg, til en langt lavere kostnad og til langt mindre ulempe?


Meiner mange spørsmål i Kvasnes-saka framleis heng i lufta:

- No må nokon drage i naudbremsa

Digitale folkemøte gir ikkje god nok informasjon om kloakkreinseanlegget på Kvasneset, meiner innbyggjarar på begge sider av fjorden. No fryktar dei politikarane kan gjere vedtak på sviktande grunnlag i juni.


Jeg håper at de fleste har fått satt seg godt inn i saken. Å lese alle fagrapportene er en vanskelig og omfattende oppgave. Et fjellanlegg vil være der for all framtid, med sine store kostnader og ulemper. Innbyggere og boligområder rundt må skånes. Og avgifts-galoppen som er proklamert, må vi forsøke å bremse der det er gode muligheter for rimeligere og like bra alternativ.

Til de som fremdeles er i tvil, så oppfordrer jeg til å lese avisinnlegg, google tilsvarende anlegg og lese fagrapportene. Man skal kunne stole på fagfolk, men rapporter kan også tolkes på flere måter. Det er f.eks. ikke alle som i dag er enige om at kommunesammenslåing var så positivt som det en gang ble fremlagt, eller at vindmøller på land er miljøvennlige. Jeg vil også legge til at innbyggergrupperinger på begge sider av kommunegrensen har gjort en stor jobb med å finne dokumentasjon og informasjon som har manglet i saken. Dette er gjort på en saklig måte, og som en motvekt til enkelte glansbilder som har blitt presentert.


Komite for teknisk, miljø og samferdsel:

Sa ja til Kvasneset

- Vi godkjenner forprosjektet og går videre med planene for kloakkrenseanlegg på Kvasneset.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!