Havila Shipping legger fram kriseplan

Havila Shipping legger fram refinansieringsplan. Nå trenger de støtte fra obligasjonseierne.

Administrerende direktør Njål Sævik etter et styremøte i vinter da forrige kriseplan ble nedstemt.   Foto: Anne-Mari Tomasgard

Næringsliv

– Restruktureringsplanen vil gjøre Havila Shipping i stand til å stå imot den tøffe nedgangen i markedet og fortsette drift av flåten til fordel for alle interessegrupper, heter det i børsmeldingen tidlig onsdag.

Planen innebærer blant annet at Sævik-familien går inn med ny egenkapital, at de får utsatt avdrag på gjeld og slettet om lag en tredel av dagens gjeld. Rederiet skal også forsøke å selge flere fartøy.

Trenger støtte

Planen for å restrukturere økonomien har støtte hos rederiets bankforbindelser og skal gi selskapet handlingsrom fram til november 2020.

Last ned: Presentasjonen av planen i pdf-fil

Løsningen er imidlertid avhengig av støtte fra eierne i tre obligasjonslån, og det er kalt inn til obligasjonseiermøte 23. november.

Dette blir med andre ord en skjebnedato for Herøy-rederiet, som er avhengig av støtte fra to tredeler av långiverne.

Rederiet påpeker at de også har laget en «plan B» som har støtte fra de mest sentrale kreditorene - om den framlagte planen ikke får nødvendig flertall.

(saken fortsetter under)


Offshore

– Det meste kan skje

Per Sævik ser ingen klare utveger på den krisa som har oppstått i offshore. Han er likevel overbevist om at det blir nye oppgangstider.

 

Herøy-rederi gjør milliard-nedskrivinger og fortsetter gjeldsforhandlinger:

– Tror vi skal komme i mål

Styret i Havila har bestemt at selskapet skal drives videre - og gjør samtidig nedskrivninger på nær 1,4 milliarder i regnskapet. – Vi er ikke i mål med en totalløsning, men tror vi skal komme i mål, sier adm. dir. Njål Sævik etter onsdagens styremøte.


Kutter milliardgjeld

Rederiet skulle egentlige betalt avdrag på gjelda i perioden 2017 til 2019 på 3,2 milliarder kroner. Ifølge planen slipper de nå unna med å betale rundt 67 millioner.

Totalt blir rentebærende gjeld redusert med rundt 1,6 milliarder kroner. Det utgjør om lag en tre del av gjelda på 5,5 milliarder kroner.

Rederiet har helt siden i vinter vært i forhandlinger med kreditorer og banker, og har ikke betalt renter og avdrag på gjelda siden det forrige forslaget til refinansiering ble stemt ned av obligasjonseierne.

164 millioner fra Sævik-familien

Løsningen innebærer at Sævik-familien gjennom hovedaksjonær Havila Holding, spytter inn drøyt 164 millioner kroner i ny egenkapital og lån som senere kan gjøres om til aksjer.

Blant betingelsene er at Havila Holding skal sikres en eierandel på 51 prosent. Anslått tegningskurs er 0,125 kroner per aksje.

Rederiet påpeker at løsningen innebærer en vesentlig utvanning av alle eksisterende aksjonærer, men at dette er «strengt nødvendig og påkrevd, og i felles interesse for selskapet og aksjonærene».

Tilbys 15 prosent av gjelda

Såkalt sikrede kreditorer skal få gjort om 135 millioner kroner av opptjente renter siden februar, til nye aksjer i rederiet. Kursen er satt til 0,24 kroner per aksje.

Nåværende aksjonærer vil som følge av dette sitte med rundt 2,5 prosent av aksjene, og det varsles en reparasjonsemisjon på 30 millioner kroner mot disse - med unntak av Havila Holding. Tegningskursen her er 0,125 kroner per aksje.

For den usikrede gjelda på rundt 950 millioner kroner, tilbys 15 prosent av den opprinnelige gjelda. I tillegg tilbys tegningsretter på aksjer til en kurs på 0,156 kroner per aksje og kontantoppgjør.

Vil selge skip

Rederiet vil også selge unna fartøy som de mener det ikke vil være etterspørsel etter i framtida. De deler flåten opp i «kjernefartøy», og «ikke-kjernefartøy», hvor sistnevnte blir forsøkt solgt.

Det blir også satt inntjeningskrav til «kjernefartøyene», hvor kreditorer får tilbud om å overta skipene, om dette ikke innfris.

Blodrøde tall for Havila

Rederiet som har sluttet å betjene gjelda etter avtalen som nylig gikk i vasken, opplyser at de har 204 millioner kroner i kontanter i selskapet.