KrF-forslag får ros av rederiforbundet

Norsk Rederiforbund mener KrF-forslag vil gjøre det lettere for rederiene i nærskipsfarten å investere i nye og mer miljøvennlige skip.

Ros: Steinar Reiten fra Averøy representerer KrF på Stortinget. Arkivfoto: Nils Harald Ånstad 

Næringsliv

En samlet næringskomite på Stortinget stiller seg bak forslaget om å vurdere en toppfinansieringsordning gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge, skriver Norsk Rederiforbund på sine hjemmesider.

Rederiforbundet omtaler forslaget som «svært positivt» og peker på at kysttrafikken er særlig egnet til å ta i bruk ny teknologi.

Steinar Reiten (KrF) fra Møre og Romsdal sier han i møte med næringen i hjemfylket, gjentatte ganger har blitt fortalt at det er behov for bedre tilgang på kapital for rederiene om de skal klare å investere i ny teknologi. Forslaget skal sikre at rederiene får tilgang til finansiering utover de vanlige kravene til egenkapital.


Riksrevisjonen: Dårlig styring har ført til mer gods på veien

Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.

 

Mener støtteordning bommer:

Ekornes rykende uenig med departementet om sjøtransport

Ekornes og samferdselsdepartementet ser svært ulikt på hva som er det beste verktøyet for å flytte transport av varer fra vogntog til skip.