Jakter investorer til satsing på tre mrd. - ålesundsfirma har allerede fått arbeid:

Europas største oppdrettsanlegg på land kan gi store ringvirkninger

Planene om et rekordstort anlegg for landbasert oppdrett, har allerede gitt arbeid til Ålesund-firma.

Europas største: Romsdalsfirmaet Salmon Evolution planlegger et anlegg for oppdrett på land i Fræna til tre milliarder kroner. – Vi håper at vi er kommet langt med finansieringen i løpet av året og at vi er i stand til å fatte en beslutning om bygging i løpet av året, forteller Ingjarl Skarvøy (nr. 3 f.v.) i Salmon Evolution.  Foto: Vasco Pinhol

Næringsliv

Romsdalsselskapet Salmon Evolution fikk mandag tillatelse som åpner for det som ligger an til å bli Europas største landbaserte oppdrettsanlegg. Vedtaket i Møre og Romsdal fylkeskommune tillater en årlig produksjon på 28.800 tonn laks på Indre Harøy i Fræna.