Maritime Support Group: – Sikkerhet vises på bunnlinja

Økt antall ulykker bekymrer myndighetene – ålesundsselskap tror på vekst i sikkerhetstjenester til sjøs

Flere ulykker med mindre båter vekker bekymring hos Sjøfartsdirektoratet. Ålesund-selskap påpeker at god sikkerhet også vises igjen på bunnlinja.

«Rederi uten skip»: Maritime Support Group i Ålesund omtaler seg gjerne som «et rederi uten skip». Fra venstre: Bjørn Nogva som har ansvar for salg, daglig leder Geir Hjelle og Dag Even Grytten som er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i selskapet som startet opp i 2016.   Foto: Marius Rosbach

Næringsliv

I fjor ble det innført ny forskrift for bruk av mindre båter i næring og nylig kom Sjøfartsdirektoratet med et varsku om et økende antall ulykker – særlig i oppdrettsbransjen. Direktoratet mener det er grunn til å frykte mer alvorlige hendelser, selv om de så langt er få.