– Det vi ikke trenger er politikere som ønsker å fordele lønnsomhet ut fra sitt politiske ståsted, heter det i uttalelsen fra lokallaget.

Den er sendt både til Arbeiderpartiet sentralt og til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ap-laget i Herøy er sterkt kritisk til omfordelingen av kvoter fra de havgående fartøyene til sjarkflåten.

– Når fiskeriministeren i sin orientering om meldinga påstår at en slik omfordeling skal gi en mer rettferdig fordeling av ressursene og sikre bosetting og verdiskaping langs hele kysten, tar ikke ministeren høyde for at også de som jobber i havfiskeflåten også bor på kysten og er en del av denne verdiskapinga, heter det i uttalelsen.

Som viser til at en stemme til Arbeiderpartiet har vært en forsikring om forutsigbarhet og stabilitet i rammevilkårene til fiskerinæringa.

– Herøy AP mener at det viktigste er stabilitet og forutsigbarhet slik en unngår omkamper. Vi håper derfor at stortinget kan bli enige med et bredt flertall, er oppfordringen fra Aps lokallag i Herøy.