Som for Havila Shipping er det valutasvingninger som gjør at regnskapet ender i pluss for Farstad.

Rederiet har solgt fire fartøy i år, og har nå 57 fartøy i flåten.

Aktiviteten i oljemarkedet har fortsatt å falle, og det er fortsatt stor usikkerhet om når offshore-aktiviteten tar seg opp igjen, skriver Farstad i kvartalsrapporten (ekstern lenke).

- Og når aktiviteten tar seg opp igjen, vil eierne av supplyfartøy få utfordringen med overkapasitet, skriver selskapet.

Lavere driftsresultat

Både inntekter og utgifter er redusert sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Også driftsresultatet er lavere, 48 millioner kroner, mot 125 mill. samme kvartal i fjor.

Til fradrag kommer finansielle utgifter på 160 millioner kroner. Her er det i praksis ingen endring sammenlignet med året før.

I pluss kommer så urealiserte valutagevinster på mer enn 200 millioner kroner - og til sist ei skatteregning på 11 mill.

Dermed står det 94,2 millioner kroner på bunnlinja.

Nye kontrakter

Selskapet opplyser om tre nye kontrakter i første kvartal:

Woodside Energy Ltd. har gitt ankerhåndtereren «Far Senator» en 17 måneders kontrakt.

Petrobras ga supplyskipet «Far Strider» en fireårskontrakt. Petrobras ga også ankerhandleren «BOS Turquesa» ettårskontrakt.