Herøy-reder Åge Remøy tilbyr minoritetsaksjonærer fra Rem Offshore å få kjøpe A-aksjer i Solstad Offshore, ifølge en børsmelding tirsdag morgen.

Aksjene utgjør drøyt 20 prosent av andelen Remøy sitt selskap, Forsa AS, fikk som følge av fusjonsavtalen med Solstad.

Rem Offshore fikk forrige uke en bot på en nær en halv million fra Oslo Børs for brudd på reglene om likebehandling. Ledelsen i rederiet som om få dager formelt blir fusjonert med Solstad, har nå avgjort at de klager på bota.

Ikke enig i kritikken

Andelen aksjer tilsvarer den minoritetseierne satt på i Rem Offshore før fusjonsplanene med Solstad.

– Vi er  ikke enige i den kritikken som er reist rundt likebehandlingen av aksjonærene. Samtidig ønsker vi ikke at det skal være noe som helst grunnlag for å hevde at det  foreligger en urimelig forskjellsbehandling som ikke var begrunnet  i Selskapets  kritiske situasjon,  sier Åge Remøy i børsmeldingen.

Åge Remøy var den eneste som ble tilbudt A-aksjer, og ville på den måten kontrollert rundt 15 prosent av Solstad-askjene. Den andelen vil nå bli noe mindre avhengig av hvor mange som benytter seg av tilbudet. Småaksjonærene i Rem fikk i første rekke tilbud om B-aksjer i det fusjonerte rederiet.

Aksjonærer protesterte

Flere mindre aksjonærer i Rem Offshore reagerte på at de ble kraftig utvannet som følge av restruktureringsplanen Rem la fram i sommer. Sunnmørsposten har tidligere omtalt hvordan Stig Remøy, broren til Åge Remøy, og andre småaksjonærer, fikk lite igjen av investeringene sine.

På siste generalforsamling i Rem protesterte også Stig Remøy sin advokat på behandlingen.

Les også: Fusjonen vedteke til protest

Stig Remøy får bare smuler igjen i brorens rederi (krever abonnement)

Forklarer forskjellsbehandlingen

Rem Offshore erkjente at aksjonærene ble forskjellsbehandlet da kriseplanen ble lagt fram, men argumenterte med at dette var helt nødvendig.

I børsmeldingen uttaler styremedlem Inge Marie Sperre i Rem at børsen ikke har tatt innover seg den kritiske situasjonen rederiet befant seg i. Hun viser til at kreditorene krevde tilførsel av friske penger, og at Rem-styret mente den mest realistiske måten å få til dette på, var via Åge Remøy.

– Hans vilje og evne til å tilføre ny kapital var bakgrunnen for forskjellsbehandlingen, uttaler hun.

Sperre skal selv inn i styret i Solstad som følge av styrerepresentasjon Åge Remøy fikk gjennom fusjonsavtalen.