I fjor ble det innført ny forskrift for bruk av mindre båter i næring og nylig kom Sjøfartsdirektoratet med et varsku om et økende antall ulykker – særlig i oppdrettsbransjen. Direktoratet mener det er grunn til å frykte mer alvorlige hendelser, selv om de så langt er få.

Ett av selskapene som tilbyr hjelp til sikkerhetsarbeid hos rederiene, er Maritime Support Group i Ålesund. De deler bekymringen til direktoratet, og ser på oppdrag knytta til helse, miljø og sikkerhet som et marked i vekst.

Les også: Frykter alvorlige ulykker med oppdrettsbåter

Sjøfartsdirektoratet mener det slurves med sikkerheten

Har vært lite kontrollert

Sunnmørsposten møter Bjørn Nogva, Geir Hjelle og Dag Even Grytten fra selskapet som omtaler seg som «et rederi uten skip». De startet opp i 2016, og virksomheten går ut på å tilby ulike tjenester til rederier - alt fra teknisk drift, og innkjøp, til sikkerhet og personell.

Trioen mener mye av økningen i skadestatistikken har å gjøre med antallet båter.

– Det er næring i vekst og med et stort antall båter vil også antall hendelser øke. Da ligger det også i korta at det kanskje kan skje en mer alvorlig hendelse, påpeker Hjelle, som er daglig leder i Maritime Support Group.

De forteller at bruk av mindre fartøy i ulike former for næring, har vært et område som har vært lite kontrollert sammenlignet med andre deler av den maritime næringa.

Ulykker som «regeldrivere»

– Det er typisk at det er ulykker som driver fram nytt regelverk, sier salgssjef Bjørn Nogva.

De tre har bred erfaring fra blant annet Farstad-rederiet og Sjøfartsdirektoratet og sammenligner det som nå skjer på mindre båter, med sikkerhetsregimet som vokste fram i offshore for noen tiår siden.

– Vi ønsker å gi brukeren et hjelpemiddel for å gjøre livet enklest mulig, sier Nogva.

(saka fortsetter under)

– Vises på bunnlinja

Hjelle påpeker at sikkerhet, kvalitet og økonomi hører sammen:

– Regler blir ofte sett på som ett herk og det er kanskje ikke så åpenbart at det gir en gevinst. For det første er det kostbart å drive usikkert om noe skulle skje. For det andre er det ikke alle som vil jobbe der, som gjør at du ikke får de beste folkene. Og ikke minst: Om drifta går uavbrutt og uten problemer, så gir det større driftsmarginer. Vi har erfaring med at sikkerhet vises på bunnlinja, sier Hjelle.

Avdekker sikkerhetsrisiko

Dag Even Grytten som har ansvarlig for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, mener det kan være lett at arbeidsoppgavene blir rutine og at folk tenker at de «skal bare». En typisk situasjon hvor det går galt, er mot slutten av arbeidsdagen og den ansatte ikke tar seg tida til å ta på flytevest, eller annet sikkerhetsutstyr.

– I første rekke gjelder det de folkene som jobber om bord på disse båtene, og at de skal komme trygt hjem igjen, sier han og understreker at sikkerhet gjelder folk, miljø og materiell – i den rekkefølgen.

Når ålesundsselskapet har hatt gjennomganger hos rederier har de avdekket at ansatte kan ha hatt ulike beskrivelser av arbeidsoppgavene. For noen dreier det seg om tillagte vaner, eller manglende opplæring.

– Den ene er kanskje ikke mer riktig enn den andre, men bare det at de er ulike, utgjør en sikkerhetsrisiko, påpeker Hjelle.

Les også: Frykter alvorlige ulykker med oppdrettsbåter

Sjøfartsdirektoratet mener det slurves med sikkerheten