En samlet næringskomite på Stortinget stiller seg bak forslaget om å vurdere en toppfinansieringsordning gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge, skriver Norsk Rederiforbund på sine hjemmesider.

Rederiforbundet omtaler forslaget som «svært positivt» og peker på at kysttrafikken er særlig egnet til å ta i bruk ny teknologi.

Steinar Reiten (KrF) fra Møre og Romsdal sier han i møte med næringen i hjemfylket, gjentatte ganger har blitt fortalt at det er behov for bedre tilgang på kapital for rederiene om de skal klare å investere i ny teknologi. Forslaget skal sikre at rederiene får tilgang til finansiering utover de vanlige kravene til egenkapital.