Selskapet Clean Coast vil bruke et tidligere offshorefartøy til å samle inn plast fra havet, men så langt har det offentlege ønska å bruke frivillige til å rydde plast, fortel Elisabeth Lauvstad Haugen til NRK Møre og Romsdal.

Pilotprosjektet har mellom anna samarbeida med Runde miljøsenter og NTNU. Pådrivarane har også vore i Oslo for å legge fram planane for å drive proesjonell rydding av plast.

Trass møter med Miljødepartementet og politikarane på Mørebenken på Stortinget har dei ikkje lukkast med å få offentleg støtte til arbeidet.