Båtbygg kapra jobb for minst 70 millionar

Minst 70 av dei kring 100 millionane som blir nytta til oppgradering av forskingsskip, hamnar i Vågsøy.

opprusting: Forskingsfartøyet «Dr Fridtjof Nansen» får namnet «Kristine Bonnevie» etter at jobben ved Båtbygg er ferdig. 

Verft

Ved Båtbygg på Raudeberg er dei nøgd over å ha sikra jobb for minst 70 millionar med å oppgradere to forskingsskip på oppdrag frå Havforskingsinstituttet.