Slik skal Helse Midt investere

738 millioner skal fordeles til investeringer i Midt-Norge i 2016. 87,5 millioner havner i Helse Møre og Romsdal.

Styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge.  Foto: Torbjørn Eidhammer

Nyheter

Helse Midt-Norge RHF melder i en pressemelding at investeringsbudsjett og resultatkrav for 2016 er vedtatt.

– Det gir helseforetakene i Midt-Norge en ramme på 738 millioner til investeringer. De største postene er knyttet til IKT, medisinsk-teknisk utstyr og nybgygget for psykisk helsevern på Østmarka i Trondheim.

Sunnmørsposten har kikket på hvor det skal investeres i år:

  • Det skal brukes 150 millioner på Østmarka.
  • 70 millioner på investeringer i bygg.
  • Nærmere 222 millioner på IKT
  • Nærmere 200 millioner på medisinsk-teknisk utstyr.
  • 25 millioner på Molde sjukehus.
  • 10 millioner på felleseide selskaper.
  • 42,5 millioner skal brukes på vedlikehold (tiltakspakke fra staten).
  • 20 millioner settes opp på annet/inventar.

Fordeles slik

Av de 738 millionene faller knappe 87,5 millioner direkte til Helse Møre og Romsdal. Pengene fordeles slik: Medisinsk-teknisk utstyr (20 mill.), tiltak ved Molde sjukehus (25 mill.) og vedlikeholdsmidlene fra staten (42,5 mill.).

Ved St. Olavs Hospital HF skal det investeres for 290 millioner og i Nord-Trøndelag skal det brukes 97,5 mill. i 2016.

Pengene som går til tiltak ved Molde sjukehus skal brukes på oppgradering av brannsikkerhet og inneklima etter pålegg fra Molde kommune og Arbeidstilsynet. 

Her kan du lese styresaken

– I økonomisk forstand har Helse Midt-Norge en solid såle. Det gir et godt grunnlag for å utvikle tjenesten og gjennomføre planlagte investeringer, men det vil være resultatet helseforetakene oppnår framover som avgjør investeringsnivået vi kan forsvare, sier styreleder Ola H. Strand i en pressemelding.

Administrerende direktør Stig Slørdahl påpeker at alle helseforetak i regionen har signalisert at 2016 vil være et krevende år.

Regnet siver inn i bygget

Ålesund sjukehus trenger opprustning for over én halv milliard kroner innen få år. Det er det ikke penger til.


Høyst nødvendigste

– Budsjett 2016 er første år hvor helseforetakene utarbeider egne investeringsbudsjetter og resultatkrav basert på egne langtidsbudsjett, skriver han til styret.

Helse Møre og Romsdal må for øvrig spare 100 millioner i 2016 for å få råd til å investere. Direktør Espen Remme har sagt at det ikke skal investeres utover det høyst nødvendigste.

Helseforetaket i økonomisk krise:

– Prognosen vil ikke holde

Helse Møre og Romsdal kan få et enda tøffere 2016 enn ventet.


Store behov

Multiconsult har regnet ut at det innen 2022 trengs nærmere 2,3 milliarder kroner bare til teknisk opprustning av bygningsmassen i fylket. Rapporten til Multiconsult er fra 2012 og er den siste rundt teknisk opprustningsbehov. I rapporten er det behov for tiltak på 510 millioner i Ålesund og 85 millioner i Volda som i 2012 måtte på plass innen fem år.

Det ligger ikke inne investeringskroner til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), som har byggestart i 2018.