Ankesaker i lagmannsretten flyttes til Trondheim:

Advokat frykter for rettssikkerheten

Advokat Krister Braute i advokatfirmaet Engelsen i Ålesund er svært skeptisk til å flytte ankesakene i lagmannsretten til Trondheim.

Svekkes Advokat og partner i advokatfirmaet Engelsen i Ålesund, Krister Braute, frykter at rettssikkerheten blir svekket i fylket når lagrettssakene nå flyttes til Trondheim.  Foto: Nikolas Birkevold farstad

– En fast flytting av lagrettssaker til Trondheim er lovstridig

Krister Braute
Nyheter

Domstolene er i pengenød, og Frostating lagmannsrett har ikke lenger penger til å holde ankesaker i Møre og Romsdal. Derfor blir de aller fleste sakene nå flytta fra Ålesund, Molde og Kristiansund, til Trondheim.