Geiranger-Eidsdal:

Frykter at arbeidet med å rassikre denne vegen blir forsinket

– Prosjektet er klart til bygging og vi kunne startet nå.

Fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger. Arkiv.  Foto: Kjetil Tandstad

Torill Ytreberg er regionsleder for NHO i Møre og Romsdal.  Foto: Nikolas Birkevold Farstad

Nyheter

Det sier regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, til NRK.

I et åpent brev til fylkestinget krever NHO og Geiranger Veginvest at det blir lagt inn penger for å sikre oppstart av rassikring på strekninga Korsmyra-Indreidet høsten 2017.

Det er 13 farlige skredpunkter på denne strekninga, ifølge NRK.

NHO og veginvest er kritiske til at fylkeskommunen har valgt å vente på Nasjonal Transportplan. De skriver følgende i brevet:

«Tilbakemeldingene har vore tindrande klare. Når prosjektet er klart kjem pengane. og prosjektet kan setjast i gang. Det vart også proientert om at årsaken til reduserte løyvingar til rassikrin g på fylkesvegnettet i statsbudsjettet dei siste åra og i Nasjonalt Transportplan (NTP) har vore at det ikkje har vore ferdig planlagde prosjekt. Eit ferdig prosjekt ville derfor bli prioritert»

– Livsfarleg om det hadde vore trafikk

To dagar på rad vart Norddal ramma av ras. – Vi treng meir pengar til rassikring og livreddande strakstiltak, seier ordførar Arne Øyvind Sandnes.