– Helseregionene er problemet

Regionreformen har ikke noe med sjukehusene å gjøre.

Kutt: Frps Harad Tom Nesvik mener de regionalke helseforetakene er problemet, ikke de nye regionene. 

Nyheter

Det mener Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.