Selje:

Stad skipstunnel treng hotell

Dei første internasjonale delegasjonane har allereie meldt sin ankomst til Selje. Men kvar ska dei bu?

LEIAR: Terje Andreassen er prosjektleiar for Stad Skipstunnel i Kystverket. På biletet er holet til tunnelen merka med ein opplyst flekk. FOTO: KNUT ARNE AARSET 

Nyheter

– Eg fekk ein førespurnad frå nokre tyskarar som ville på studietur for å så på tunnelbygginga. Eg måtte fortelje dei at ein ikkje har kome i gang enno, og at dei difor bør vente litt, seier Randi Paulsen Humborstad, prosjektleiar i Nordfjord Vekst.