Vil ha økt satsing på el-ferjer

Arbeiderpartiet vil etablere et eget program for bygging av flere el-ferjer.

Her er el-ferjene Fjord1 skal bygge for strekningen Anda-Lote.  Foto: Multi Maritime

Nyheter

I en uttalelse fra Ap-landsmøtet om "By og land -hand i hand" slås det fast at det skal satses mer på å få ferjeflåten utslippsfri.

"Ap vil etablere et program for elektrifiseringen av ferjeflåten og styrke Enova" slås det fast i uttalelsen.

Møre og Romsdal Ap har presset på for å få denne formuleringen inn i en uttalelse fra landsmøtet. Fylkesleder Per Vidar Kjølmoen sitter i komiteen som har utarbeidet teksten.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Ap, Per Vidar Kjølmoen  Foto: Staale Wattø

 

– Når landsmøtet vedtar dette så forplikter det partiet å følge det opp videre, påpeker han.


Arbeiderpartiet varsler offensiv mot sosial dumping

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre varsler en offensiv mot sosial dumping og for et seriøst og organisert arbeidsliv.

 

I den samme uttalelsen blir det også pekt på at det er behov for å styrke fylkenes økonomi for å klare de økte kostnadene som vil komme som følge av en overgang til el-ferjer.


Varsler storsatsing på havet

Ap-leder Jonas Gahr Støre varslet en stor satsing å utvikle nye næringer basert på verdiene i havet dersom han blir statsminister etter valget.

 

Kostnadene tilknyttet ferjedriften er et betydelig problem for fylkespolitikerne  Møre og Romsdal.

– Overgang til el-ferjer er et viktig klimatiltak, men for oss er det samtidig en betydelig mulighet for næringsutvikling ved at dette vil kunne gi verftene våre nye oppdrag og muligheter til å utvikle ny teknologi, påpeker Kjølmoen.