Kulturlandskapet i Norge gror igjen:

Sveits kan bli førebilete for å ta vare på norsk kulturlandskap

Ei løysing på problemet med attgroing er å sjå til Sveits. Der får bøndene både produksjonsstøtte og støtte til landskapsrydding.

UTSIKT Frå hotellvindauget her i Wengen er det god utsikt til fjellet Jungfrau, som ragar 4.158 meter over havet. 

Nyheter

Det fortalde professor Dag Jørund Lønning på eit seminar om kulturlandskap og attgroing som vart halde i Geiranger denne veka.