Venter spent på vedtak om Nordøyvegen

Følg debatten om hvordan mer enn 1000 mrd. skal brukes på veg, bane og kystprosjekt

Spente Bjørn Sandnes og Odbbjørn Vatne på Stortinget mandag.   Foto: Geir Strand

Nyheter

Stortingspolitikerne er mandag samlet for å behandle blant annet Nasjonal Transportplan og en rekke samferdselssaker – blant dem Nordøyvegen.

I den anledning er blant annet styreleder Bjørn Sandnes i Nordøyvegen AS og mangeårig forkjemper for sambandet, Oddbjørn Vatne, på plass i nasjonalforsamlingen. Begge er spente på det endelige vedtaket om å kreve inn bompenger på strekningen.

Det er antydet at Nordøyvegen blir behandlet seint mandag ettermiddag, men det blir trolig seint på kvelden før alle sakene er banket gjennom.

Her kan du følge debatten direkte på Stortingets nett-tv (ekstern lenke)

Mer enn 1000 mrd. kroner

Transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan (NTP) forrige uke. Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.

Les også: Siste prosjekt på plass i NTP

Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.

Orten: – Gratulerer med dagen

Høyres Helge Orten.  Foto: Knut Arne Aarset

Blant flere politikere som har tatt ordet i debatten så langt er også Helge Orten (H) fra Mørebenken:

– I dag skal vi vedta Nordøyvegen som det første store ferjeavløsningsprosjektet. Jeg vil derfor gratulerer folk på Nordøyane med dagen, sa Orten fra talerstolen.


Nordøyvegen klar for Stortinget

Forslaget om å kreve inn bompenger til Nordøyvegen kommer til Stortinget om noe uker.

Gikk i statsråd i dag

131 kroner i bompenger på Nordøyvegen

En tur fra Nordøyane til fastlandet og hjem igjen vil koste 262 kroner. Det ble vedtatt når bompengeproposisjonen i dag passerte statsråd.