LOs sommerpatrulje har besøkt 379 bedrifter i fylket:

Møre og Romsdal blant versting-fylkene - nær én av tre brøt loven

Bare tre fylker var dårligere enn Møre og Romsdal viser tallene etter at LOs sommerpatrulje har besøkt bedrifter i hele landet. Har nedgangstidene rammet de unge ekstra hardt, spør lederen for LOs vaktbikkjer.

Vaktbikkjer 22 unge LO-medlemmer har patruljert over hele Sunnmøre for å intervjue unge arbeidstakere om deres rettigheter på jobben. Besøkene viste en rekke brudd på forskjellige arbeidslover, og at unge ikke har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Sommerpatruljen avdekket lovbrudd hos 29,8 prosent av bedriftene som ble besøkt i Møre og Romsdal.