Mener støtteordning bommer:

Ekornes rykende uenig med departementet om sjøtransport

Ekornes og samferdselsdepartementet ser svært ulikt på hva som er det beste verktøyet for å flytte transport av varer fra vogntog til skip.

– Bommer Ekornes mener regjeringen bommer med den nye ordningen som gir støtte til rederier for å skape mer varetransport til sjøs. Møbelfabrikanten har flytta hundrevis av konteinere til skip og mener tilstrekkelig antall avganger for skip og studier av hele forsyningskjeder i hver enkelt bedrift, er noen av nøklene til bærekraftige løsninger. Arkivbilde  Foto: Nils-Harald ånstad

Nyheter

Trass politisk vilje gjennom årtier slår en rapport fra Transportøkonomisk Institutt fast at det fram til 2015 hadde vært få faktiske tiltak som hadde gitt effekt i arbeidet med å få mer godstransport over på sjøveien.