Klar tale fra ordførerne:

Anbefaler Ørskogfjellet-alternativ som ny E39

Med støtte fra ti ordførere anbefaler fylkesrådmannen i Møre og Romsdal fylkeskommune at den nye E39-traséen skal gå over Ørskogfjellet.

KLAR TALE: Samtlige ordførere som har kommet med sin innstilling, vil over Ørskogfjellet. Blant annet på bakgrunn av det anbefaler Fylkesutvalget alternativ K2.1B som ny E39-trasé. 

Nyheter

- Fylkesutvalget i Møre og Romsdal anbefaler alternativ K2.1B som trasé for ny E39 mellom Digernes og Vik, skriver fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og samferdselssjef Arild Fuglset i sitt forslag til vedtak knyttet til den nye planlagte E39-traséen.