Sjekker miljøgift- fartsgrensa ned på innfartsvegen

Norconsult AS er nå i gang med å undersøke gift-forekomsten i grunnen under innfartsvegen på Ysteneset, der Ålesund gassverk lå. 

Sjekker: Audhild Bakken Rognstad i Nordconsult AS tar prøver i lensebrønner på Gassverktomta ved innfartsvegen i Ysteneset. 

Nyheter

Fartsgrensa på innfartsvegen er nedsatt i forbindelse med grunnundersøkelsene som utføres på Ysteneset mandag.