Ser for seg 40 prosent takstøkning - men møter motbør:

Vil ha forhåndsinnkreving av bompenger på ferja til Molde

Møreaksen AS vil starte forhåndsinnkreving av bompenger på ferja Molde – Vestnes. Prisen for en personbil kan bli økt med 60 kroner. Samferdselsministeren sier nei.

BOM: 60 kroner i prisøking en vei for en vanlig personbil på strekningen mellom Molde og Vestnes. Det blir regningen til bilistene dersom Møreaksen AS får gjennomslag for å starte å kreve inn forhåndsbompenger.  Foto: Jarle Mordal

Nyheter

– Jeg har ikke sans for at en starter å kreve betaling for en vare som en ikke har fått levert ennå, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Sunnmørsposten.