Miljøkvalitet AS har mangelfullt internkontrollsystem:

Brann for tredje gong

Måndag tok det til å brenne i gjenvinningsanlegget på Jarnes i Sykkylven. Det gjorde det òg to gonger i 2015. Fylkesmannen fann avvik hos bedrifta seinast 25. juni i år.

Avvik: Under tilsynet fann Fylkesmannen to avvik og gav to merknadar. Det mest alvorlege er at internkontrollsystemet har manglar, men det var òg lagra restar av trevirke som skulle vore levert vidare. Avvika må rettast innan 15. oktober. Merknadane var for sorteringsrutinar og for eit lagringsområde for farleg avfall som må forbetrast på sikt. Foto: Nils Harald Ånstad 

Nyheter

Tysdag dreiv Sykkylven brannvesen ettersløkking etter brannen som gjorde at folk blei bedne om å halde seg unna og lukke vindauga sine.