Ingen terrorgjerder under Tall Ships

Åpner kaiene for publikum

GJERDER Normalt sett er cruiseskipa på Stornneskaia og Prestebrygga beskyttet av gjerder. Under Tall Ships Race blir det åpnet opp for publikum, slik at de kan se seilskutene på nært hold.  Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

Under Tall Ships race i Ålesund 15. - 18. juli kommer både Storneskaia og Prestebrygga til å være åpne for publikum. Flere av de største båtene kommer til å ligge langs disse kaiene, som normalt er innegjerdet på grunn av terrorsikring.


Anders Bjørdal

Drømmer om duvende seilskuter

Det er han som har ansvaret for at seilskutene kommer trygt i havn. Ålesunds havnekaptein Anders Bjørdal har fortøyningsplanen for Tall Ships Race langt framme i pannebrasken.

- Kystverket har godkjent at det lempes på de såkalte ISPS-kravene under Tall Ships Race i Ålesund, sier havnefogd Birger Flem.

ISPS

ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon. Formålet med reglene er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer, i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Havneterminaler som har anløp av skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent. Dette betyr avgrenset, innegjerdet og kontrollert.


Tall Ships slipper billegere fra det

Tall Ships Races har forhandla ned politiregninga som opprinnelig var på 250.000 kroner.

- Det som gjør det hele litt komplisert er at en del av de største seilskutene er ISPS-skuter, men i samarbeid med Kystverket og skutene  sjøl har vi kommet fram til en ordning som gjør at kaiene kan være åpne slik at folk kan ta skutene i nærmere øyensyn, sier Flem.

Flott

Leder for Talll Ships Race i Ålesund, Albert Gjørtz, er svært fornøyd med at kaiene åpnes.


Førstereisgutter klare for årets høydepunkt

Ungdommene ombord på Wyvern av Aalesund er klare for sitt første store seilas.

- Noe annet hadde nærmest vært utenkelig, og helt i strid med arrangementet. Publikum må kunne gå langs kaiene og se på skutene, sier Gjørtz.