– Jeg skal snart bli pappa, men jeg får reise hjem til det altså, sier nestkommanderende Kenneth Aasen om bord på «KNM Måløy».

Da er han bedre stilt enn mange av sine kolleger fra andre land som deltar i Natos stående minerydderstyrke.

– Hos skip fra andre nasjoner er ikke fødsel grunn god nok for permisjon. Vi er tross alt heldige her om bord, sier Aasen.

Lenge vekke

For når «KNM Måløy» forlot Haakonsvern utenfor Bergen forrige onsdag, med kurs for Hammerfest, er det starten på en 4,5 måneders lang reise for de 36 personene om bord, inkludert tre sunnmøringer.

Han har sjøl to små barn, og kone, boende i Ålesund.

– Klart det er tøft å være borte så lenge, men heldigvis har vi Skype og Facetime i disse dager, som gjør verden mindre, sier Haukeberg.

Eksplosiver

Minerydderskvadronen består per i dag av fire fartøyer. To minejaktfartøyer, og to minesveipere.

– Norge har til enhver tid et av våre fartøyer i Natos stående minerydderstyrke, for å bidra på den internasjonale arenaen med fjerning av eksplosiver under vann, sier Haukeberg.

Grovt kan man kategorisere miner i to kategorier, kontaktminer og influensminer.

– Kontaktminer er slik vi tradisjonelt har sett på miner, de eksploderer når de fysisk kommer i kontakt med et skrog på et fartøy. En influensmine er derimot plassert på selve havbunnen, og eksploderer når de interne sensorene blir påvirket over de grensene som er satt for minen, forklarer han.

Kameratskap

Men det er ikke bare miner som står i hodet på mannskapet om bord på «KNM Måløy».

– Vi får et unikt samhold gjennom å være så tett på hverandre, 36 personer på en liten flate, sier Haukeberg.

– Her blir man venn med folk man ellers ikke ville blitt venner med utenfor et slikt miljø. Vi har mye moro, forsikrer han.

Han får støtte av båtsmann Arild Hånes fra Hareid og operasjonsmatros Jørgen Sperre Tennfjord fra Tennfjord.

– Vi stortrives om bord, og det er nok av utfordringer å ta tak i, sier de to.

Haukeberg er glad for å ha sunnmøringer som støtte på «KNM Måløy».

– Det er jo beste sort sjøfolk, sier han.

Trening

Ellers blir det mye trening og øvelser om bord. Med nye rekrutter fire ganger i året er det mye som skal sitte.

– Norge både er, og har vært, en maritim og arktisk nasjon med suverene plikter og rettigheter over store havområder, som henter mye av sin velferd fra kysten og nærliggende havområder. Dette krever et troverdig og relevant sjøforsvar, tilpasset trusselbildet, for å sikre velstand, frihet og norske interesser. Vi har en plikt til å forvalte våre områder i nord på en forsvarlig måte – og dette krever tilstedeværelse. Minerydderskvadronen bidrar både med tilstedeværelse i et viktig område for Norge, men også høyst relevant trening og vedlikehold av kunnskaper innenfor vårt fagfelt, minerydding, sier Haukeberg.

Og de neste fire månedene skal gutta og jentene om bord nettopp bidra til det, i Nord-Norge, Østersjøen og utenfor Storbritannia.

foto
<strong>Mye mat:</strong> Kokk Joakim Rusten Jensen er en av tre kokker som lager fem måltid per dag til 36 personer.
foto
<strong>Sjefen:</strong> Kurt Haukeberg fra Skodje ble i forrige uke utnevnt til skvadronsjef for minerydderskvadronen, en ansvarsfull jobb.
foto
<strong>Sunnmøringer:</strong> Skvadrons- og skipssjef Kurt Haukeberg fra Skodje (f.v.), operasjonsmatros Jørgen Sperre Tennfjord fra Tennfjord og båtsmann Arild Hånes fra Hareid trives godt om bord i «KNM Måløy».
foto
<strong>KNM Måløy:</strong> På veg ut fra Haakonsvern mot Hammerfest. Foto: Johan Holst/Forsvaret
foto
<strong>Menige:</strong> Birkeland og Baumann med Playstation og moro i mannskapsmessa.