Mandag skrev smp.no at 2013 var det verste året for ruskjøring siden 2006.

Vi har fått tilgang på detaljer fra alle dommer for ruskjøring i Sunnmøre politidistrikt i perioden 2008 til november 2013. Statistikken viser at menn er sterkt overrepresentert.

Av 937 dommer i perioden er det dømt bare 24 kvinner, det utgjør en andel på under tre prosent. (se grafikk).

Kan ikke forklare

Seniorforsker Hallvard Gjerde i Nasjonalt folkehelseinstitutt sier at det er vanlig at menn er overrepresentert, men han klarer ikke å forklare hvorfor andelen er så høy på Sunnmøre.

Nasjonale undersøkelser viser nemlig at kvinner står for rundt 15 prosent av overtredelsene både for promillekjøring og kjøring i narkorus.

Test dine holdninger til promillekjøring i rustesten.

I forskningen har ikke Møre og Romsdal skilt seg ut som annerledes enn resten av landet.

Alkohol er farligst

Bildet er litt annerledes når det gjelder bruk av trafikkfarlige legemidler isolert sett.

– Her er bruken høyere blant kvinner enn blant menn, men det er svært få som bruker så høye doser at det fører til stor trafikkulykkesrisiko, sier han.

Gjerde ser på alkohol som den virkelige faren i trafikken.

Overraskende lavt

Heller ikke politimester Jon Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt klarer å forklare hvorfor kvinneandelen er så lav.

– Andelen er overraskende lav, litt eldre data vi har viser en kvinneandel som er noe høyere. Men hvorfor det er så få kvinner som er dømt i denne perioden har jeg ingen god forklaring på, sier han.

Det har heller ikke Per Einar Hollum, distriktsleder i Utrykningspolitiet på Nordvestlandet og Trondheim.

– Vi har ingen kunnskap som skulle tyde på at Sunnmøre skiller seg fra resten av landet på dette punktet, sier han.

Unge og impulsive

Når det gjelder aldersfordelingen så er Sunnmøre mer i tråd med resten av landet. Unge menn er overrepresentert. Aldersgruppa 18 til 25 år står for 35,2 prosent av promilledommene, mens to tredjedeler er under 44 år.

En studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning fra 2013 viser at unge mannlige sjåfører og impulsive personer er særlige risikogrupper for ruskjøring.

– Dette stemmer med tidligere forskning som viser at unge menn oftere enn kvinner er involvert i risikofylt atferd, heter det i studien.

foto
Sunnmøre politidistrikt med politimester Jon Steven Hasseldal i spissen tar ekstremt mange menn for promillekjøring, men vet ikke hvorfor. Foto: Morten Hjertø