Sunnmørsposten har tidligere skrevet at helseminister Bent Høie (H) formidlet et ønske om Molde som valg av sjukehustomt allerede på seinsommeren i fjor.

Høie hevdet hardnakket at han aldri hadde gitt noen form for instruks, men innrømte ikke før Stortinget krevde svar at han «helte mot Molde» i en telefonsamtale med Styve Holte 26. august. Senere har Høie i NRK-intervju brukt formuleringen «foretrakk Molde».

Sunnmørsposten har senere omtalt at dette ble videreformidlet under et seminar i Stockholm 29. august. Marthe Styve Holte, eierstyringsdirektør Torbjørg Vanvik og administrerende direktør Trond M. Andersen deltok i det uformelle møtet. Vanvik er for øvrig også styremedlem i Helse Møre og Romsdal.

Du kan lese alt fra høringa her

DIREKTE: Dette kan gi Høie hodebryLes også: Et sjokk at Høie instruerte daværende styreleder Marthe Styve HolteLes også: Tetzschner: – Dette er bortkastet tidEidsvik: - Molde var avgjort på forhånd

- Dilemma

Nå står Trond M. Andersen fram og forteller hvordan han tolket statsrådens beskjed.

- Vi fikk formidlet at Høie tilkjennegjorde et ønske om Molde overfor Styve Holte. I møtet ble det diskutert hvordan man skulle forholde seg til dette videre i prosessen. Jeg oppfattet dette som et dilemma i forhold til det som så langt hadde vært en ryddig prosess med å utrede hva som ville være det beste tomtevalget, og eierens ønske, sier Andersen til Sunnmørsposten.

De tre helsetoppene skal ha diskutert saken utenfor et møterom ved Karolinska institutt utenfor programmet som handlet om pasientsikkerhet og IKT. Ifølge Andersen dukket det opp spørsmål som: «Hva gjør vi nå?» «Hvordan skal vi forholde oss til dette?» «Hvordan jobber vi videre nå?»

- Høies ønske var problematisk i den forstand at det var kjent. Det var vanskelig å vite hvordan man skulle forholde seg til en slik informasjon, sier Andersen.

Satt i en skvis

Da Sunnmørsposten konfronterte Styve Holte med opplysningene i starten av desember, ville hun ikke si noe om det. Da Høie innrømte at samtalen hadde funnet sted overfor Stortinget, uttalte den tidligere styrelederen at dette ikke begrenset Helse Midt-Norges handlingsrom i saken.

Styve Holte hevder i høringen at hun kun har formidlet dette videre til Andersen, og at hun ikke opplevde det førende.

Tidligere direktør Trond M. Andersen mener likevel at administrasjonen ble satt i en kinkig situasjon.

- Vi ble satt i en skvis. Det er utfordrende for en administrasjon å jobbe med noe som kan være imot det eier mener. Eier var jo suveren i beslutningsprosessen. Vi gjorde ikke tilkjenne informasjonen om Høies ønske. Spørsmålet er hvorvidt hans ønske har påvirket prosessen etter min tid, det får eventelt andre svare for, sier Andersen til Sunnmørsposten.

Han understreker at han ikke hadde gjort seg opp noen klare standpunkt i sjukehussaken på daværende tidspunkt. Andersen kjenner heller ikke til noe om påstandende rundt at han skal ha blitt skviset ut 14. oktober på grunn av tomtevalget.

- Men jeg vil sette spørsmålstegn ved at to sentrale personer måtte gå før en så viktig beslutning, påpeker den tidligere direktøren.

Vanvik

Eierstyringsdirektør Torbjørg Vanvik har vært sentral i sjukehussaken. Hun var for øvrig også sentral i sluttpakkeforhandlingene rundt Astrid Eidsviks avgang. Sunnmørsposten forsøkte over lengre tid å få svar fra Vanvik muntlig. Da dette ikke lot seg gjøre, måtte vi stille spørsmålene våre på e-post.

– Vi kjenner til at Høies «helling» mot Molde overfor Marthe Styve Holte ble videreformidlet til deg under et seminar i Sverige. Hva er din kommentar til det?

– Jeg kan bekrefte at undertegnede og adm. direktør i Helse Midt-Norge ble gitt en kort orientering om at styreleder hadde hatt kontakt med statsråden hvor status i arbeidet med idefasen i Helse Møre og Romsdal var tema, svarer Vanvik.

– Så du bekrefter altså at Høies uttalelser ble formidlet til deg?

– Vi hadde en kort samtale på morgenen rett før seminarstart på dag to. Ett tema var at styreleder hadde hatt kontakt med statsråden om status i arbeidet med idéfasen for nytt sjukehus. Jeg er ikke i stand til å gjengi styreleder Marthe Styve Holte ordrett. Det jeg opplevde som viktig var at statsråden understreket at han la vekt på å få fram solid saksgrunnlag og at han hadde tillit til den grundige prosessen som lå til grunn. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer.