– Jeg tok feil om Møreaksen

foto
Frps Frank Sve lover å snart få i stand et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å få en skriftlig garanti for at fylket beholder plassen i køen av vegprosjektselv om Romsdalsaksen utredes. Foto: Per Ove Stige