Samtidig opplyser de i en børsmelding at selskapet har fått støtte fra de største kreditorene om å stanse utbetaling av renter og avdrag på milliardgjelda.

Dette gjøres for ikke å tappe kontantbeholdningen i selskapet mer enn nødvendig. Rederiet har fra før en avtale om avdragsfrihet som strakk seg til tirsdag.

Videre står det i meldingen at det ikke blir gitt ytterligere kommentarer til saken.

Kristian Siem har garantert for ny aksjekapital tilsvarende én milliard kroner - og Siem vil samtidig ta kontroll over aksjemajoriteten i Ålesund-rederiet.