Fleire fylkespolitikarar vil sleppe bokmålet til i fylkeshuset. Fylkesrådmannen har no kome med si anbefaling:

Han vil halde fast på nynorsken, men ser behov for ein korrekturlesar.

Gjer som fleire enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Ny stilling

Også politikarane skal også nytte fylkeskommunens offisielle målform, heiter det i innstillinga.

Dermed tilrår fylkesrådmannen at fylket held oppe vedtaket frå 2006, med eit tillegg:

Eit fleirtallet i fylkesutvalet ville at administrasjonen skulle førebu ei sak om nøytral målform på fylkeshuset. Fylkesrådmannen vil det annleis.

Saka skal opp i fylkesutvalet 14. mars.

Les fleire nyheiter her