Det skriver Rem Offshore i en melding til  Oslo Børs.

- Da den finansielle  restruktureringen  nå  er  gjennomført  er  vilkåret  for gjennomføring av fusjonen oppfylt, skriver selskapet i meldingen til børsen.

Tidligere Rem-eier Åge Remøy får i det nye sammenslåtte Solstad/Rem-rederiet en eierandel på rundt 14 prosent av aksjene. Det er en kombinasjon av såkalte a- og b-aksjer. Dette gir Remøy i underkant av 10 prosent av stemmene på framtidige generalforsamlinger i det nye selskapet.