– Denne regjeringen har  satt rekord i antall arbeidsledige, rekordlav andel voksne i arbeid, rekordhøy oljepengebruk. Men uten tvil også rekord i å love politisk handling og ikke levere, svarer Fredric Holen Bjørdal.

I dagen finansdebatt i Stortinget barket finanskomiteens to yngste medlemmer sammen. Bjørdal fra Ørsta og Soleim fra Smøla.

– Utgiftssiden øker, inntektssiden blir svekket, og for å saldere budsjettet har regjeringen år etter år økt avgiftene og gjennomført smålige kutt til vanlige folk og de som sitter nederst ved bordet, er oppsummeringen til Bjørdal.

Sunnmørsposten mener: «En oljepengebruk slik vi har sett de siste fem årene kan ikke fortsette de neste fem»

Wang Soleim vil heller snakke om Aps skatteøkninger.

– At Arbeiderpartiet etter det året vi har lagt bak oss, hvor den maritime norskeide industrien har slitt for å overleve, velger å øke skatten på norsk eierskap, er for meg svært vanskelig å forstå, sier Soleim.

Maritime klyngen

– Vi har sett og hørt oppslag fra den maritime klynga på Sunnmøre med lokale eiere som har nektet å selge seg ut til utlandet, selv om det hadde vært enklere da de hadde sluppet formueskatten. At Arbeiderpartiet nå går inn for å øke formuesskatten fra 0,85 prosent til 1,1 prosent viser en utrolig dårlig forståelse for den situasjonen næringslivet i Møre og Romsdal står i, mener han.

– Arbeidsledigheten har gått opp, sysselsettingen ned, forskjellene og fattigdommen øker, frafallet i skolen er det samme som før, og togradersmålet blir stadig vanskeligere å nå. Og nå må oljepengebruken reduseres kraftig. Høyre og FrP-regjeringen har sviktet, er hans oppsummering.