I en uttalelse fra Ap-landsmøtet om "By og land -hand i hand" slås det fast at det skal satses mer på å få ferjeflåten utslippsfri.

"Ap vil etablere et program for elektrifiseringen av ferjeflåten og styrke Enova" slås det fast i uttalelsen.

Møre og Romsdal Ap har presset på for å få denne formuleringen inn i en uttalelse fra landsmøtet. Fylkesleder Per Vidar Kjølmoen sitter i komiteen som har utarbeidet teksten.

– Når landsmøtet vedtar dette så forplikter det partiet å følge det opp videre, påpeker han.

I den samme uttalelsen blir det også pekt på at det er behov for å styrke fylkenes økonomi for å klare de økte kostnadene som vil komme som følge av en overgang til el-ferjer.

Kostnadene tilknyttet ferjedriften er et betydelig problem for fylkespolitikerne  Møre og Romsdal.

– Overgang til el-ferjer er et viktig klimatiltak, men for oss er det samtidig en betydelig mulighet for næringsutvikling ved at dette vil kunne gi verftene våre nye oppdrag og muligheter til å utvikle ny teknologi, påpeker Kjølmoen.