Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreslått bomfri kjøring rundt Tresfjord som en prøveordning. Det som mangler for å få dette på plass er en godkjennelse fra fylkeskommunen, og en orientering i Stortinget.

Det kan vise seg å bli lettere sagt enn gjort.

Les også: – Har ikke hørt på oss som bor rundt fjorden

Kalkulert lekkasje

Statens vegvesen har beregnet at det vil være 1.490 kjøretøy per dag over brua med bompenger både på brua og rundt Tresfjorden.

Uten bompenger rundt fjorden er det antatt at det blir 1.025 kjøretøy per dag.

Det er altså kalkulert med en trafikklekkasje på ca. 31 prosent rundt fjorden - uten bommer.

– Det potensielle inntektstapet vil tilsvare en nedbetalingstid på 19,5 år i stedet for 15 år, påpeker styreleder Roald Fiksdal i Eksportvegen AS.

(saken fortsetter under bildet)

foto
Styreleder Roald Fiksdal i Eksportvegen AS. Foto: STAALE WATTØ

Gjør som over 24.000 andre - følg smp.no på Facebook

Bompengeselskapet kan få forlenget nedbetalingstiden etter sentrale vedtak. Dersom lånet fortsatt ikke er nedbetalt trår en fylkeskommunal lånegaranti inn.

– Dersom staten hadde bevilget penger som kompensasjon for inntektsbortfallet, ville det være greit at de kom med forslaget sitt, mener Fiksdal.

Eksportvegen er avtalepart

Fylkeskommunen er garantist for bompengelånet (780 mill.), til tross for at det er en statlig veg. Etter 15 år kan innkrevingstiden økes med fem år, eller så kan takstene økes med inntil 20 prosent.

Fiksdal er usikker på om at det holder at Samferdselsdepartementet bare spør fylkeskommunen om godkjennelse, når det er bomselskapet Eksportvegen som er statens avtalepart.

Uten risiko

Staten risikerer ikke noe etter at innkrevingen er i gang, og er ferdig med sine forpliktelser når 50 prosent av utbyggingskostnaden, samt eventuelle kostnader utover kostnadsrammen er betalt, bekrefter prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

(saken fortsetter under bildet)

foto
Minister Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) foreslår gratis prøveordning.

Les flere nyheter fra Nordre på smp.no

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i en e-post til Sunnmørsposten minnet om at regjeringen legger opp til et rentetilskudd for bomprosjekt vedtatt under dagens regjering.

«Det betyr økte statlige midler til Tresfjordbrua, noe som burde være tilstrekkelig til å oppveie risiko for tapte inntekter for bomselskapet», skriver statsråden.

Bekymret for tungtrafikken

– Vi kjenner ikke til størrelsen på et eventuelt rentetilskudd. Vi er gjort oppmerksom på at et slikt tilskudd enten skal gå til reduksjon av takstene eller til nedbetaling av vårt bompengelån, svarer Fiksdal.

Han mener at rentetilskuddet ikke kan dekke tapet fra stengte bommer: – Pengene kan ikke brukes to ganger, mener Fiksdal.

Han sier det er viktig å få fram at alle som bor i Tresfjord kjører gratis i alle retninger i dag, selv med to bommer (forutsatt at de har AutoPASS-brikke).

Løsningen skiller dermed lokal- og gjennomgangstrafikk.

– De eneste som har nytte av at bommene fjernes er gjennomgangstrafikken. Bygdefolket oppnår bare at trafikken kommer tilbake, mener Fiksdal.

Han er bekymret for at tungtrafikken vil komme tilbake rundt fjorden dersom bommene fjernes og gjennomgangstrafikken blir gratis.