– Gråsonebusser en uting

foto
Mens de fleste bussene som kjører skoleruter i Ålesund i dag har bilbelte, er det over 20 bybusser som ikke har det, og noen kjører busstraseer med 70-80-sone. I rushtrafikken er det også mange som må stå i bussen. Her et tidligere bilde tatt i rushtida, der Anton Valle var sjåfør. ARKIVFOTO: Nils Harald Ånstad