Fredag legger forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fram regjeringas stortingsproposisjon om landmakta – og regjeringens planer for framtidas hær.

Samtidig var det kalt inn til pressekonferanse i Rauma om det samme. Her ble det bekreftet, som varsla i september, at HV-11 blir værende og at mannskapet forblir uendra, melder NRK.

HV-11 har ansvaret fra Sognefjorden til Nordmøre.

Nytt materiell

Landmaktproposisjonen, som regjeringen la fram fredag, beskriver en rekke tiltak som skal styrke Hæren og Heimevernets operative evne. Planen skal sørge for flere kampklare soldater på kort varsel.

– Forslaget innebærer investeringer i nytt materiell og infrastruktur for 60 milliarder kroner fra nå og framover de kommende årene, sa Søreide på pressemøtet om framtidas forsvar.

Regjeringens snuoperasjon: Vil videreføre HV-11 som i dag

– Strategisk viktig å bevare HV-11

54 milliarder skal gå til nytt materiell, mens 6 milliarder går til nødvendig infrastruktur. Blant anna vil regjeringen anskaffe nye stridsvogner. Utredningen viste nemlig at den planlagte oppgraderingen av stridsvognene fra 80-tallet ikke ville gi tilstrekkelig kampkraft og beskyttelse.

– Det er helt avgjørende atvi nå gjør de riktige valgene og holder tritt med den teknologiskeutviklingen, sier Søreide i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også å kjøpe inn nytt artilleri, ytterligere luftvern og langtrekkende presisjonsvåpen.

Styrke nord

Regjeringen ønsker å styrke landmakten i nord. I langtidsplanen blei det vedtatt å styrke Grensevakten. Nå foreslår de å etablere en fullt oppsatt kavaleribataljon på Porsangmoen i Finnmark med cirka 400 ansatte og vernepliktige.

Regjeringen vil også styrke Heimevernet i nord og samle Heimevernet og Hærens avdelinger i Finnmark under en felles ledelse.

Regjeringen vil beholde Telemark bataljon med dagens vervegrad, og foreslår å styrke brigaden slik at den kan være kampklar på kort varsel.

Utvidet førstegangstjeneste

Det anbefales også flere endringer iførstegangstjenesten og anvendelse av vernepliktige som økerberedskapen og tilgjengeligheten. Blant annet foreslås det å innføre 16 måneders førstegangstjeneste for enkelte stillinger i Hæren. Dette gjelder stillingene som krever mest utdanning og kompetanse.

Aktiv reserve

Regjeringen vil også styrke reserven i Hæren, og anbefaler å innføre en aktiv reserve som trener regelmessig.

Snuoperasjon om HV

I juni 2016 foreslo regjeringen å legge ned flere større og mindre anlegg i sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret, deriblant HV-11 og Setnesmoen. I september kalte toppolitikere fra regjeringen inn til pressekonferanse på Setnesmoen i Åndalsnes, og de kunne da melde at HV-11 så ut til å være berga - en nyhet som trolig var viktig å få ut før valget.

Og fredag 13. september kom altså bekreftelsen på at HV-11 bevares som i dag.