Ordfører- og rådmannskollegiet Orkidé på Nordmøre krever at styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal og styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge må gå av, melder NRK.

Kritikk

Dette i kjølvannet av den betente sjukehusstriden i Nordmøre og Romsdal. Nylig kom flere i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med kritikk blant annet rundt eierstyring, håndtering av offentlighetslov og dårlig prosesshåndtering. Mest kritikk kom mot helseminister Bent Høie rundt prosessen i forkant av tidligere direktør Trond M. Andersens avgang.

Sunnmørsposten avslørte 12. desember 2014 at helseministeren hadde uttrykt et ønske om valg av sjukehustomt allerede i august, lenge før høringsrunder og prosesser var over.

Les også: Helseministeren ønsket Molde

Under behandlingen i kontrollkomiteen kom det likevel ikke fram at dette hadde påvirket medlemmer i Helse Midt-Norge, annet enn at Trond M. Andersen opplevde det som problematisk.

Les også: – Høies ønske var problematisk

Ansvar

– Ola Strand i HMN og Stein Kinserdal i HMR har et spesielt ansvar for å gjenreise tilliten. Det beste er at de to går av, sa Per Kristian Øyen da Orkidé møtte Dag Hårstad og Espen Remme fra Helse Møre og Romsdal fredag, ifølge Tidens Krav.

Det var 17., 18. og 19. desember at det ble gjort vedtak om å plassere det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal i Molde. Kun uker før vedtakene gikk tidligere direktør Astrid Eidsvik overraskende av på dagen. Hun hevdet at Helse Midt-Norge hadde overstyrt og grepet inn i prosessen lokalt. Under høringen i Stortinget kom det fram at hun også var skuffet over manglende støtte fra egen styreleder, Stein Kinserdal.

Les også: Avtalte enighet og fisket

Også eieroppnevnt styremedlem Kirsti Slotsvik har kritisert Stein Kinserdal for dårlig forvaltningsskikk.

Les også: Kritiserer egen styreleder

Tillit

Ifølge NRK mener Orkidé at den eneste måten å gjenopprette tillit er at styrelederne nå går av. Kravet kom fram på et møte mellom rådmannskollegiet og helseforetaket, fredag.

Verken Stein Kinserdal eller Ola H. Strand har besvart Sunnmørspostens henvendelser.

foto
Styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge. Foto: Arkiv