Roger Lindin er en av fjorten medlemmer i 17. mai-komiteen i Ålesund, som ikke har oppnevnt noen leder.

Lindin opplyser til smp.no at komiteen nå har gitt beskjed til Aspøy skole om at de helst ser at det er det norske flagget som skal brukes på nasjonaldagen.

– Og skolen har sagt at de skal forholde seg til vår avgjørelse, så det regner jeg med skal bli helt uproblematisk, sier Lindin som har sittet i komiteen i en liten mannsalder som representant for Nørvøy ungdomskorps. De andre medlemmene i komiteen kommer også fra sentrumskorpsene, og ifølge Lindin sitter de der først og fremst fordi 17. mai er en god inntektskilde for korpsene.

– Vi har i alle år betraktet oss som en teknisk arrangør av 17. mai som har gjort jobben etter beste evne med de ressursene vi har fått til rådighet, sier Lindin.

Les også: Vil bruke flere flagg enn det norske på 17. mai

Ubehagelig sak

– Han legger ikke skjul på at det har vært ubehagelig for en teknisk arrangør å måtte ta stilling til flaggsaken, som mange oppfatter som prinsipiell.

Det var også derfor komiteen ba kommunen om råd da Aspøy skole sendte forespørsel om bruke «jubileumsflaggene» som barna hadde tegnet. Kommunen spilte bare ballen tilbake til komiteen med beskjed om at dette var en sak de måtte avgjøre selv.

– Og vårt svar er at på nasjonaldagen ønsker vi norske flagg i barnetoget, sier Lindin.

Sunnmørsposten mener: Med en eim av fremmedfrykt

Politikerne slipper å ta stilling

Dermed har komiteen fritatt politikerne for å ta en avgjørelse i en sak som har skapt et voldsomt engasjement.

– Ikke minst takket være media som har sørget for at denne saken har kommet helt ut av proporsjoner, sier ordfører Bjørn Tømmerdal, som synes mye av det som har kommet fram på diverse nettsider og i sosiale media har vært svært unyansert.

Det gikk hett for seg da samme tema var oppe til diskusjon i hovedstaden for noen år tilbake. Oslo-ordfører Fabian Stang oppfordret folk til å bruke det norske flagget, men satte foten ned da 17-maikomiteen ville innføre forbud mot andre flagg enn det norske.

Men Ålesund-ordføreren vil ikke gripe inn overfor sin 17. maikomite:

Dette er et ansvar som ligger til 17. mai-komiteen som gjør en viktig og god jobb. Hvis de hadde ment at det ble for vanskelig å ta en avgjørelse, måtte de heller ha kommet tilbake til oss, sier ordføreren.

Les også: Flaggsaken misbrukt på innvandringsfiendtlig nettstedLes også: Flunkende nye flagg

– Elevene har ikke gjort noe galt

Ordfører Tømmerdal ønsker også å si at han er enig med Knut Anders Oskarson og Svein-Rune Johannessen som før helga sa at de ikke så noen problemer med at barna på Aspøy brukte flaggene de har laget.

– Jeg var sammen med dem og feiret nittiårsjubileet, og det var til det arrangementet flagget ble brukt. Jeg tror ingen hadde reagert hvis de også ble med i 17. mai-toget, og jeg håper virkelig at både Aspøy-elevene og andre skal få en fin nasjonaldag. Jeg håper også at elevene på Aspøy ikke skal gå rundt og tro at det er de som har gjort noe galt, sier Bjørn Tømmerdal.

Les mer om saken i Sunnmørsposten tirsdag

foto
Roger Lindin i full konsentrasjon som korpsmedlem.