Eidsvik: - Jeg står på mitt

foto
Avgått direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal. Foto: Arkiv.