Interessen i Justisdepartementet for nytt fengsel for Sunnmøre er for øyeblikket liten. Stramme budsjettrammer og reduserte soningskøer, som følge av økt bruk av fotlenke og kjøp av soningsplasser i Nederland, gjør at det er langt fram for et nytt fengsel på Digerneset. Det erkjenner nå også Skodje-ordfører Dag Olav Tennfjord (H).

– Fra vi fikk på plass tomtevalget har det skjedd svært lite. Oppover i systemet var en ikke like klar for å bygge nytt fengsel som vi var her på Sunnmøre, erkjenner Tennfjord.

Jubel på Tinget

19 mai 2015 behandlet Stortinget Fengselsmeldingen. En fornøyd parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, slo fast at det nå var klart får å bygge fengsel.

– Dette er et gjennombrudd for å få på plass et nytt fengsel. Nå er først steg på vegen tatt, sa Nesvik til Sunnmørsposten 19.mai for to år siden.

«Når det gjelder eksisterende fengselsbygg vil flertallet spesielt peke på fengselsbyggene i Ålesund og Haugesund. Flertallet mener tiden er inne for å erstatte dagens bygg med nye. Flertallet ber derfor regjeringen vektlegge disse to fengslene når arbeidet med å planlegge utfasing av gamle fengsler starter».

– Dette var noe den rødgrønne regjeringen snakket om i årevis uten at noe skjedde. Nå leverer vi det som Sunnmøre regionråd og Kriminalomsorgen har bedt om, sa Nesvik den gangen.

Taust

– Vi må nå først få gjennomført de utbyggingen som er vedtatt. Det gjelder Arendal og på østlandsområdet. At det skjedde først var også en forutsetning som stortingsflertallet la til grunn, sier Nesvik i dag.

– Derfor er det for tidlig å konkretisere når en utbygging kan skje. Dette vil avhenge av hva Kriminalomsorgen spiller inn som sine prioriteringer og de budsjettmessige prioriteringene, sier Nesvik.

– Men det er ingen tvil om at det er behov for et nytt fengsel på Sunnmøre, sier Nesvik.

Ikke realistisk

–Er det realistisk å tro at nytt fengsel står klart innen 10 år?

– Det er ikke realistisk slik jeg ser det at vi får til noe de neste tre til fire årene. Det er ikke godt å si, men det er min jobb å være optimist.

–Har regjeringen levert det de har lovet i denne saka?

– Du får ikke meg til å kritisere regjeringen. Det har vært stort fokus på å redusere soningskøene både gjennom bygging av ny kapasitet og midlertidig leie av plasser i utlandet, sier Tennfjord, som også er fylkesleder i Møre og Romsdal Høyre.

Frustrerende stillstand

Kjartan Helland er tidligere sjef ved Ålesund fengsel. Nå er han prosjektleder for nytt soningssenter på Digerneset. Han er frustrert på grunn av stillstanden i prosjektet. Han peker på at Justisdepartementet bruker 260 millioner kroner i året på å leie fengselsplasser i Nederland.

– Det er frustrerende å oppleve at det ikke skjer noe som helst. Situasjonen er prekær og vi trenger et nytt fengsel, sier Helland.

– Vi sto på toppen av listen. Så skulle en ny regjeringen lage sin egen prioriteringsliste og da kom Agder foran oss, påpeker Helland.

Som nå ser at det ukentlig går et fly til Nederland med fanger.

– Hver onsdag går et fly fra Gardermoen til Nederland. Bare husleien i Nederland er 260 millioner i året. I tillegg kommer de andre utgiftene. Hadde vi fått tak i noen av de pengene kunne vi bygget fengsel, påpeker Helland.