GIEK slapp heilskinna frå reiarmøte

foto
Styreleiar Karin Bing Orgland (t.v.) og direktør Wenche Nistad i GIEK seier dei tok initiativ til å samle reiarlaga på Sunnmøre til samtalar, men at GIEK ikkje deltok i forhandlingane – som enda med at dei ikkje fann saman. Foto: Marius Rosbach