– Jeg stiller meg undrende til den rollen Nistad og Giek har tatt i prosessen med refinansiering av offshore supply-rederiene, sier Stig Remøy.

Kritikk Adm.dir. i Giek Wenche Nistad, får nå kritikk for måten hun håndterer krisen i offshore supply.

Han tar nå et kraftig oppgjør med rollen det statlige Giek spiller for å fusjonere flere av de gjeldstynget offshorerederiene langs kysten til et nytt gigantrederi kontrollert av Kjell Inge Røkke og Jon Fredriksen.

Kontaktet investorer

Giek er tungt inne i finansieringen av hans eget Olympic Shipping. Remøy har i lang tid jobbet intenst for å få på plass en refinansiering av rederiet som skal sikre videre drift. Det føler han nå at han har, men Remøy hevder nå at Giek-sjefen i fjor høst tok direkte kontakt med mulige investorer og advarte dem mot å gå inn i med penger i Remøys rederi.

– Sunnmøre blir en filial: Grytten frykter arbeidsplasser forsvinner i Ålesund

– Jeg fikk vite at Nistad hadde tatt direkte kontakt med mulige investorer og advart dem mot å gå inn med penger i Olympic Shipping, sier Remøy.

– Også her ser vi hvordan Giek spiller en rolle for å skape de store enheten, sjøl om det fantes et alternativ som vil ført til at det fortsatt var lokalt eierskap i Farstad, sier Remøy.

Kampen om Farstad

Det var Åge Remøy som sto bak den lokale redningsplanen for Farstad Shipping. Han la på bordet et tilsvarende beløp i kontanter som det Aker gjorde, men fikk ikke tilslaget, til tross for han hadde både Sparebanken Møre og Sparebank 1 SMNs støtte for forslaget.

Tapte Konsernbanksjef Jan Rune Hurlen bekrefter at de ønsket en annen løsning for Farstad Shipping enn den blant andre Giek ville ha.

– Det lå en regionale løsning for Farstad på bordet. Vi støttet den løsningen, men vi var i mindretall. Et flertall av kreditorene ønsket å gå for løsningen med Aker, bekrefter Hurlen.

Sunnmørsposten har forsøkt å få kommentarer til denne saka fra adm.dir. i Giek Wenche Nistad.

Informasjonssjef Allon Groth i Giek uttaler at ikke kan kommentere behandlingen av konkrete saker på grunn av taushetsplikt.