Tiltaken ble lagt fram under et møte ordfører Bjørn Tømmerdal kalte inn til  på fredag formiddag, etter mange «trasige» oppslag om den vanskelige trafikksituasjonen i Ålesund sentrum. Sunnmørsposten ønsket å følge dette møtet, men ordføreren valgte å lukke det for offentligheten.

Tømmerdal ønsket at de berørte parter skulle være med å finne straksløsninger. Til stede var både Statens vegvesen, kommunens VAP-avdeling, representanter fra reiseliv, næringsliv, havnevesen, politi, samt ordfører og rådmann.

Les også: Lukka møte om trafikk

Les også: - Ikke ulovlig - snarere dumt

Seksjonssjef Ole Jan fra vegvesenet la fram forslag til løsning. Han sier det er like mye trafikk begge veger. Problemet er å få til flyt for de som kommer fra ytre bydel. Derfor vil vegvesenet lage et nytt system for den trafikken som reguleres av den vestre rundkjøringa ved Hellebroa.

- Vi vil lage lyskryss der og ta bort gangfeltet midt på broa.

- Vi vil utvide gangfeltet på begge sider i bredde, de som krysser Nedre Strandgate og Apotekergata, slik at vi unngår at folk går over en og en og to og to, men får magasinert dem over i puljer. Dette blir lysregulert. Videre vil vi med utgangspunkt i tofeltsvegen over Hellebroa se om vi kan få til svingefelt der en kan kjøre litt utenom for å få trafikken til å flyte gjennom rundkjøringen, sier Tønnesen til Sunnmørsposten.

Les også: – Ekstra bro kan stå klar på nyvinteren